Roetdeeltjesfilter Wordt Vanaf 2023 Onderdeel Van Apk Keuring Voor Dieselauto’s

May 18, 2023

Home » Apk check » Blog

De Nederlandse overheid heeft besloten om vanaf 2023 een roetdeeltjesfilter verplicht te stellen voor dieselauto’s die gekeurd worden voor de Algemene Periodieke Keuring (APK). Dit betekent dat eigenaren van dieselauto’s zich moeten voorbereiden op deze nieuwe eis om hun auto te laten keuren.

Wat is een roetdeeltjesfilter?

Een roetdeeltjesfilter is een apparaat dat wordt gebruikt om de uitstoot van roetdeeltjes door dieselmotoren te meten. Het meet de hoeveelheid roetdeeltjes die vrijkomen bij het starten en tijdens het rijden van de auto. De metingen worden gebruikt om de hoeveelheid roetdeeltjes te bepalen die uitgestoten worden tijdens normaal gebruik van de auto.

Waarom is de roetdeeltjesfilter verplicht gesteld?

De reden voor de verplichte roetdeeltjesfilter is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dieselauto’s stoten namelijk veel schadelijke stoffen uit, waaronder roetdeeltjes, die slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Door het meten van de uitstoot van roetdeeltjes kunnen maatregelen worden genomen om de uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Hoe werkt de APK keuring met de roetdeeltjesfilter?

De roetdeeltjesfilter wordt tijdens de APK keuring gebruikt om de uitstoot van roetdeeltjes te meten. Als de metingen de wettelijke normen overschrijden, moet de eigenaar van de auto maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door het vervangen van de uitlaat of het installeren van een roetfilter. Na deze maatregelen kan de auto opnieuw gekeurd worden.

Wat betekent dit voor dieselauto-eigenaren?

Voor dieselauto-eigenaren betekent dit dat zij zich moeten voorbereiden op de nieuwe eis voor de APK keuring. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de auto goed onderhouden wordt en dat eventuele problemen met de uitstoot van roetdeeltjes tijdig worden opgelost. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig onderhoud te laten uitvoeren door een erkende garage en door het installeren van een roetfilter.

Conclusie

Vanaf 2023 wordt de roetdeeltjesfilter verplicht gesteld voor dieselauto’s die gekeurd worden voor de APK. Dit is een belangrijke maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Dieselauto-eigenaren moeten zich voorbereiden op deze nieuwe eis door hun auto goed te onderhouden en eventuele problemen met de uitstoot van roetdeeltjes tijdig op te lossen.