Leer de Twee Versies Van de NAP-Check Kennen

February 9, 2023

Home » Blog » Kenteken check » Kenteken Check

Leer de Twee Versies Van de NAP-Check Kennen

De NAP-check, ook wel de Nationale Autoriteit Persoonsgegevens-check genoemd, is een controle die wordt uitgevoerd om te bepalen of een bedrijf voldoet aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens. Er zijn twee varianten van de NAP-check: de zelfevaluatie en de externe audit.

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is een controle die door het bedrijf zelf wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of het bedrijf voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan bijvoorbeeld door middel van interne audits of het invullen van een zelfevaluatieformulier.

De voordelen van de zelfevaluatie zijn dat het bedrijf zelf de controle heeft over het proces en dat het relatief goedkoop is. Echter, er bestaat wel een risico dat het bedrijf zichzelf te gemakkelijk “vrijpleit” en dat er geen onafhankelijke controle is op de juistheid van de gegevens.

Externe audit

De externe audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij, zoals een accountant of een IT-bedrijf. Deze controle is vaak uitgebreider dan de zelfevaluatie en gaat dieper in op specifieke aspecten van de gegevensbescherming binnen het bedrijf.

Een externe audit is vaak duurder dan een zelfevaluatie, maar geeft wel een betrouwbaarder beeld van de naleving van de AVG. Hierdoor is een externe audit vaak een vereiste voor bedrijven die werken met gevoelige gegevens, zoals zorginstellingen of banken.

In samenvatting, de NAP-check kan gebeuren in twee varianten, Zelfevaluatie, en externe Audit, Zelfevaluatie is een controle die door het bedrijf zelf wordt uitgevoerd en is goedkoper, maar externe audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij en geeft een betrouwbaarder beeld van de naleving van de AVG.