Om de openbare weg met uw voertuig te mogen betreden, dient uw voertuig voorzien te zijn van een geldig kenteken. Bij elk kenteken behoort ook een kentekenbewijs, waardoor u kunt aantonen dat het voertuig in uw bezit is. De kentekenplaten en kentekenbewijzen worden uitgegeven door het RDW, wijzigingen binnen het houderschap van uw voertuig dient u daarom ook meteen door te geven aan het RDW.

Kentekenbewijs voor 1 januari 2014

Voor 1 januari 2014 bestond het kentekenbewijs nog uit 3 delen, namelijk kentekenbewijs deel 1A, deel 1B en het overschrijvingsbewijs. Op deel 1A stonden de voertuiggegevens, dit deel werd dan ook vaaKentekenbewijsk voertuigbewijs genoemd. Dit deel moet u altijd bij zich hebben op het moment dat u met uw voertuig gebruikmaakt van de openbare weg. Op deel 1B staan de gegevens van de eigenaar van het voertuig, dit deel noemen we vaak het tenaamstellingbewijs. Ook deel 1B moet u onderweg altijd bij u hebben, u kunt hiermee namelijk aantonen dat u de eigenaar bent van het voertuig. Voor het niet bijhebben van deel 1A of deel 1B kunt u een boete krijgen, echter wordt daarvoor zelden een boete uitgedeeld. Tenslotte hebben we ook nog deel II, ook wel het overschrijvingsbewijs genoemd. Het overschrijvingsbewijs moet u nooit bij u dragen, iemand kan met dit bewijs namelijk direct het voertuig op zijn of haar naam zetten waardoor u niet langer eigenaar bent van het voertuig. U hebt het overschrijvingsbewijs alleen nodig als u het voertuig gaat verkopen.

Kentekenbewijs sinds 1 januari 2014

In 2013 is besloten dat we vanaf 1 januari 2014 een nieuw soort kentekenbewijs krijgen. De RDW vond de methode met de papieren kentekenbewijzen niet langer van deze tijd en koos ervoor dit te vervangen met een pasje die hetzelfde formaat heeft als een bankpas. Het nieuwe kentekenbewijs is bekend geworden onder de naam ‘kentekencard’, het betreft een kaart met een chip op creditcardformaat. Daarnaast ontvangt u van het RDW ook een tenaamstellingcode, deze code hebt u nodig op het moment dat u het voertuig op naam van iemand anders wilt overschrijven. Het doel van het RDW is om de papieren kentekenbewijzen zo snel mogelijk te vervangen door de kentekencard, op het moment dat u tegenwoordig uw voertuig overschrijft of schorst, dan ontvangt u automatisch de vervangende kentekencard. Aan het aanvragen van een kentekencard zijn geen kosten verbonden, u kunt dit dus direct voor alle voertuigen op uw naam omzetten.