Hoe werkt BPM aangifte doen?

November 13, 2023

Home » Uncategorized

In Nederland moeten eigenaren van voertuigen BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) betalen bij aanschaf of import van een nieuw voertuig. BPM is een belasting die wordt geheven op de aanschafwaarde van het voertuig en is bedoeld om het gebruik van milieuvriendelijke en zuinige voertuigen te stimuleren. Het doen van BPM aangifte kan soms ingewikkeld lijken, maar met de juiste kennis en voorbereiding kan het proces soepel verlopen. In dit artikel bespreken we hoe BPM aangifte werkt en wat erbij komt kijken.

Wat is BPM?

Voordat we ingaan op de details van BPM aangifte doen, is het belangrijk om te begrijpen wat BPM precies is. BPM is een belasting die wordt geheven op de aanschaf van personenauto’s en motorrijwielen. Het bedrag van de BPM wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig en de catalogusprijs. Hoe hoger de CO2-uitstoot en de catalogusprijs, hoe hoger de BPM. Het doel van deze belasting is om het gebruik van milieuvriendelijke en zuinige voertuigen te bevorderen.

BPM aangifte bij aanschaf van een nieuw voertuig

Bij aanschaf van een nieuw voertuig in Nederland wordt de BPM aangifte meestal gedaan door de dealer. De dealer berekent het BPM bedrag op basis van de specificaties van het voertuig en draagt dit af aan de Belastingdienst. De aangifte moet binnen een maand na de tenaamstelling van het voertuig worden gedaan.

BPM aangifte bij import van een voertuig

Bij import van een voertuig uit het buitenland moet de eigenaar zelf de BPM aangifte doen. Dit kan een complex proces zijn, omdat er verschillende methoden zijn om de BPM te berekenen. Het is belangrijk om de juiste methode te kiezen om te voorkomen dat er te veel BPM moet worden betaald. De Belastingdienst biedt een online BPM calculator waarmee de BPM kan worden berekend op basis van de specificaties van het voertuig.

Stappen bij BPM aangifte

Bij het doen van BPM aangifte moeten verschillende stappen worden gevolgd. Hieronder volgt een overzicht van deze stappen:

1. Controleer de specificaties van het voertuig: voordat de BPM aangifte kan worden gedaan, moeten de specificaties van het voertuig worden gecontroleerd. Dit omvat onder andere de CO2-uitstoot, de catalogusprijs en het bouwjaar van het voertuig.

2. Bereken de BPM: met behulp van de specificaties van het voertuig kan de BPM worden berekend. Dit kan worden gedaan met behulp van de online BPM calculator van de Belastingdienst of door een erkend bedrijf in te schakelen.

3. Vul het BPM aangifteformulier in: nadat de BPM is berekend, moet het BPM aangifteformulier worden ingevuld. Dit formulier kan worden gedownload van de website van de Belastingdienst.

4. Dien de BPM aangifte in: het ingevulde BPM aangifteformulier moet worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit kan digitaal of per post worden gedaan. Bij digitale indiening moet er gebruik worden gemaakt van eHerkenning.

5. Betaal de BPM: na het indienen van de BPM aangifte ontvangt de eigenaar een BPM naheffingsaanslag. Op basis van deze aanslag moet de BPM worden betaald. Dit kan via een bankoverschrijving of automatische incasso.

BPM controle en boete

Na het indienen van de BPM aangifte kan de Belastingdienst een controle uitvoeren om te verifiëren of de aangifte correct is gedaan. Als blijkt dat er te weinig BPM is betaald, kan er een naheffing worden opgelegd. Daarnaast kan er een boete worden opgelegd als er sprake is van opzet.